TRANG THI, HN

TẦNG 3, TÒA NHÀ COALIMEX, 33 TRÀNG THI
HOTLINE: 0917 68 78 78
TEL: +84(24) 3775 66 77

MON 9:00 AM – 9:00 PM
TUE     9:00 AM – 9:00 PM
WED     9:00 AM – 9:00 PM
THU     9:00 AM – 9:00 PM
FRI     9:00 AM – 9:00 PM
SAT 9:00 AM – 9:00 PM
SUN     9:00 AM – 9:00 PM