Địa điểm

The Garden, Hanoi

Trung tâm thương mại The Garden
Mỹ Đình, Hà Nội

Hotline: 0917 68 78 78

Tel: +84(24)37 759 777

 

 

MON 9:00 AM – 8:00 PM
TUE     9:00 AM – 8:00 PM
WED     9:00 AM – 8:00 PM
THU     9:00 AM – 8:00 PM
FRI     9:00 AM – 8:00 PM
SAT 9:00 AM – 8:00 PM
SUN     9:00 AM – 8:00 PM
Thong ke