PAN PACIFIC, HN

TẦNG SẢNH KHÁCH SẠN PAN PACIFIC, SỐ 1 ĐƯỜNG THANH NIÊN. 

Hotline: 0917 68 78 78   

TEL: +84(24) 37759595

MON 9:00 AM – 8:00 PM
TUE     9:00 AM – 8:00 PM
WED     9:00 AM – 8:00 PM
THU     9:00 AM – 8:00 PM
FRI     9:00 AM – 8:00 PM
SAT 9:00 AM – 8:00 PM
SUN     9:00 AM – 8:00 PM