Địa điểm

Pan Pacific, Hanoi

Tầng Sảnh, Khách sạn Pan Pacific,
Số 1 đường Thanh Niên, Hà Nội

Hotline: 0917 68 78 78
Tel: +84(24)37 757 222

 

MON 9:00 AM – 8:00 PM
TUE     9:00 AM – 8:00 PM
WED     9:00 AM – 8:00 PM
THU     9:00 AM – 8:00 PM
FRI     9:00 AM – 8:00 PM
SAT 9:00 AM – 8:00 PM
SUN     9:00 AM – 8:00 PM
Thong ke