Địa điểm

Giang Vo, Hanoi

Tầng 2, Tòa nhà D2 Giảng Võ,
Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 0917 68 78 78
Tel: +84(24)37 757 222

 

MON 9:00 AM – 8:00 PM
TUE     9:00 AM – 8:00 PM
WED     9:00 AM – 8:00 PM
THU     9:00 AM – 8:00 PM
FRI     9:00 AM – 8:00 PM
SAT 9:00 AM – 8:00 PM
SUN     9:00 AM – 8:00 PM
Thong ke