Địa điểm

Cau Giay, Hanoi

Tầng 1, Tòa nhà Discovery Complex,
302 Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0917 68 78 78
Tel: +84(24)37 752 277

 

MON 9:00 AM – 8:00 PM
TUE     9:00 AM – 8:00 PM
WED     9:00 AM – 8:00 PM
THU     9:00 AM – 8:00 PM
FRI     9:00 AM – 8:00 PM
SAT 9:00 AM – 8:00 PM
SUN     9:00 AM – 8:00 PM
Thong ke