Địa điểm

Coalimex, Hanoi

Tầng 3, Tòa nhà Coalimex,
33 Tràng Thi, Hà Nội

Hotline: 0917 68 78 78
Tel: +84(24) 3775 66 77

 

MON 9:00 AM – 8:00 PM
TUE     9:00 AM – 8:00 PM
WED     9:00 AM – 8:00 PM
THU     9:00 AM – 8:00 PM
FRI     9:00 AM – 8:00 PM
SAT 9:00 AM – 8:00 PM
SUN     9:00 AM – 8:00 PM
Thong ke